Uddannelse indenfor sorg og krisehåndtering


Hvordan bliver vi lægesekretærer “klædt bedre på” til at hjælpe patienter og pårørende, når de er i sorg eller krise?

Alle mennesker vil opleve sorg og krise i deres liv – det er et uundgåeligt vilkår. Vi lægesekretærer vil i løbet af vores arbejdsliv møde patienter og pårørende i sorg eller krise. Dette møde kan være tungt – for hvordan møder man et menneske i sit livs sorg eller krise?

I forlængelse af, at lidelsen “Prolonged Grief Disorder” træder i kraft i 2022 i WHO’s reviderede udgave af deres diagnosemanual ICD-11, er det relevant at videreuddanne sundhedsfaglige personer, som møder patienter med denne diagnose – dermed også dig som lægesekretær. I de følgende afsnit er der oplistet forskellige muligheder for at blive uddannet, så du kan blive klædt bedre på til at håndtere mennesker i sorg og krise, også de patienter, som måske har eller vil få konstateret diagnosen.


Bliv uddannet sorgrådgiver

OBS: Du kan læse disse moduler, hvis du har en sundhedskommunom eller anden sundhedsfaglig relevant uddannelse.

Målet med disse moduler er at du som fagperson opnår kompetencer til:

  • At kunne rådgive og understøtte mennesker i sorg.
  • Kunne identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner.
  • Henvise sorgramte til det rette tilbud.
  • Bidrage til hvordan de efterladtes netværk aktiveres.
  • Deling af den opnåede viden, så du er i stand til at forankre og sprede viden, færdigheder og kompetencer om emnet på din arbejdsplads.

Du kan blive klogere på uddannelsen på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside, hvor du også aktivt kan vælge den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at læse om modulerne her.

Interview – sorgrådgiveruddannelsen

Vi har interviewet bedemand Mette Marie Nikolajsen, som har taget uddannelsen til sorgrådgiver. Her kan du høre hende fortælle om uddannelsen, og hvordan hun aktivt bruger den i sit erhverv. Du kan måske, som lægesekretær, blive inspireret til, hvorfor det kunne være relevant for dig at læse til sorgrådgiver. Måske, kan du være med til at gøre en forskel for en patient, pårørende eller kollega på din afdeling.