Ikke to sorgprocesser er ens

Sorgprocessen er en måde, hvorpå vores krop prøver at tilpasse sig, den nye tilværelse efter et tab.

“Engang var tesen, at sorg bestod af nogle forskellige faser, som man skulle igennem, før man kunne lægge sorgen bag sig. Men nyere forskning i sorg viser, at sorgen er meget mere individuel, end vi har troet” forklarer Mai-Britt Guldin.

Det vil altså sige, at sorg langt hen ad vejen handler om at lære sin sorg at kende på den måde, vil man lettere kunne gennemgå de reaktioner, som vi kan støde på under sorgprocessen. Det er samtidig meget vigtigt, at når behovet for at tale om det passerede opstår, så skal det komme fra den person, som står i sorgen. Dertil kan nogle personer have særligt brug for at tale om de følelser, som presser sig på over en længere tidsperiode, hvortil man som pårørende måske kan være tilbøjelig til at tænke, at: “Nu må han da se at komme videre, det er jo så længe siden nu”. Her er nøgleordet accept, da det er vigtigt at kunne gøre sig klart, at der ikke kun findes én rigtig måde at sørge på.