Sådan kan I hjælpe en sorgramt kollega

En sorgpolitik bør indeholde en overordnet ramme for, hvordan sorg bliver håndteret på arbejdspladsen. En sorgpolitik skal være et værktøj, ledere skal kunne læne sig op ad, når sorgen rammer en medarbejder.
Men den bør også omhandle, hvad man stiller op som medarbejder, når en kollega mister.


HK har lavet nogle spændende artikler omkring temaet Sorg: 

Arbejdspladsen kan være afgørende for kolleger i sorg 

Sorg er en form for stresstilstand og bør langt hen ad vejen håndteres på samme måde. Det kan nemlig gøre en stor forskel for sorgramte – hvis arbejdsgiveren tager opgaven alvorligt vel at mærke. Men få virksomheder har retningslinjer for håndtering af sorg. 

Har din arbejdsplads en sorgpolitik? 

ARTIKEL – Arbejdspladsen kan være afgørende for kolleger i sorg


Det er ikke nok at sende en buket  

For knap tre år siden mistede Camilla og Mads deres 6 måneder gamle datter, Ellen. Deres vej tilbage til arbejdet har været vidt forskellig. Camilla bestemte selv, hvor mange timer hun ville arbejde, og en tæt kollega sørgede for frokostaftaler og ekstra pusterum i løbet af arbejdsdagen. For Mads var det derimod tilbage på 37 timer og en fuld mødekalender. 

ARTIKEL – Det er ikke nok at sende en buket


Sådan støtter du bedst en kollega i sorg 

Måske er din første tanke, at den sorgramte kollega skal lades i fred, eller måske ved du ikke, hvordan du skal forholde dig, når en kollega er i dyb sorg. Her er 6 gode råd til, hvordan du tager imod en kollega, der har mistet. 

Det værste du kan gøre, er ingenting. 

ARTIKEL – Sådan støtter du bedst en kollega i sorg