Vedvarende sorglidelse

Vidste du, at sorg bliver til en diagnose på lige vilkår med diagnoserne mavesår, skizofreni og blindtarmsbetændelse?

I 2022 implementeres diagnosen vedvarende sorglidelse som følge af WHOs reviderede sygdomsklassifikation fra 2018, hvor sorg er på vej til at blive en anerkendt diagnose. Alle mennesker oplever på et tidspunkt sorg i deres liv.

Ifølge studier udvikler 10% af alle sorgramte voksne vedvarende sorglidelse, hvilket betyder, at de i højere grad og i længere tid er præget af sorg uden aftagning af følelsen.

Diagnosen vil tidligst kunne stilles efter seks måneder.


Risikogrupper der lettere udvikler vedvarende sorglidelse

  • Forældre der mister et barn
  • Yngre voksne der mister en ægtefælle
  • Pårørende til uventede døde som f.eks. er død i en ulykke eller som følge af selvmord
  • Folk med psykiske udfordringer
  • Folk der har oplevet at miste mange gange

Her fortæller ph. d. studerende Katrine Komischke-Konnerup hvorfor der er brug for en diagnose til sorg og hvilke symptomer der er på vedvarende sorglidelse.