Et ophold på hospice er et gratis tilbud til alle, der lider af en uhelbredelig sygdom, hvor behandlingen alene er en lindrende indsats.

Via linket herover kan du finde information om børnehospicer i Danmark, hvor opholdet ofte midlertidigt.

Via linket herover til hospiceforum.dk kan du finde en oversigt over alle hospicer i Danmark.

På hjemmesiden borger.dk kan du læse om din kommunes regler for visitation til ophold på hospice.


Voksne i sorg er et meget bredt emne.
På borger.dk findes et godt overblik og god vejledning, uanset hvilken situation, du står i. Der er gode søgemuligheder.

På borger.dk findes to guides, der giver overblik og gode råd til de vigtigste overvejelser, inden nogen går bort samt til de pårørende ved en nærtståendes dødsfald.

Via linket herover kan du læse om rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap.

Via linket herover kan du finde vejledning til orlov til pasning af døende.


Der er forskellige muligheder for at søge økonomisk støtte, hvis du står i en svær situation.

Via linket herover kan du læse om dine muligheder for økonomisk hjælp, hvis du har været ude for en arbejdsulykke.

Via linket herover kan du læse, hvad der står i serviceloven om retten til plejeorlov.

Via linket herover kan du læse om dine muligheder for økonomisk hjælp i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.


Børn og unge kan opleve sorg i mange forskellige situationer og have forskellige behov for støtte og hjælp.

Via linket herover kan du læse mere om børnetelefonen, hvor der er god hjælp og vejledning til børn og unge, som står i en svær situation.

På hjemmesiden sorgcenter.dk er der hjælp og vejledning til alle over 13 år, som er pårørende til en person, der er alvorligt syg eller døende.

På sundhed.dk kan du læse mere om reglerne for at blive henvist til psykolog.

På sundhed.dk kan du læse mere om reglerne for at blive henvist til psykolog.

Via linket herover kan du finde en oversigt over Kræftens Bekæmpelses sorggrupper for børn og unge.

På hjemmesiden migimidten.dk er der hjælp at finde særligt rettet til børn og unge, hvis forældrene går fra hinanden.


Mange oplever, at det ikke altid går som forventet, når man stifter familie, men der er god hjælp at finde, uanset hvilken situation man står i.

Via linket herover kan du læse om fertilitetsbehandling.
På hjemmesiden findes der bl.a. information om henvisning, udredning og behandling.

På Dansk Præmatur Forenings hjemmeside er der god hjælp, støtte og rådgivning til forældre med for tidligt fødte børn.

På hjemmesiden forældreogsorg.dk findes der rådgivning særligt til forældre i sorg.

Via linket herover kan du læse om forældres ret til sorgorlov, hvis de mister et barn.

Landsforeningen Mistet Barn er en frivillig forening, der er til for at hjælpe og skabe netværk mellem forældre, der har mistet et barn uanset barnets alder og dødsårsag.

På hjemmesiden retsinformation.dk kan du læse mere om reglerne vedrørende sorgorlov til forældre, der mister et barn.

Via linket herover kan du læse en artikel fra beskæftigelsesministeriet angående ret til udvidet sorgorlov.

Via linket herover kan du læse om støttemuligheder til forældre med et handicappet eller alvorligt sygt barn.

Via linket herover kan du læse mere om TrygFondens Familiehus, som ligger lige ved siden af Børn og Unge Afdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Familiehuset er et frirum for familier med alvorligt syge børn.