Når sorgen bliver en realitet

Sorg er en normal reaktion, som opstår, når vi mister nogen eller noget, som har betydning for os. Det kan være at miste en person til døden, hvis vi mister vores job, tab af venskaber eller hvis man selv rammes af sygdom.

Sorg er noget alle mennesker vil opleve i løbet af livet. Man kan definere sorg som den fysiske og psykiske reaktion, der kommer til udtryk med en lang række symptomer.

Hvordan vi oplever sorg er meget forskelligt fra person til person også afhængigt af, hvilken form for tab, man går igennem. Nogle gennemgår en intens sorg, som betyder, at de ikke kan fungere psykisk, kognitivt og socialt efter tabet. For andre er varigheden og intensiteten af sorgen mere begrænset. De basale reaktioner på sorg vil dog minde om hinanden selvom, at der er forskel på tab og omstændigheder.

Sorgens symptomer bliver inddelt i kategorier:

  • Følelser: Chok, tristhed, ensomhed og vrede.
  • Tanker: Hukommelses- og koncentrationsbesvær, tanker om meningsløshed, bekymringer om fremtiden.
  • Socialt: Uro, trækker sig fra relationer og aktiviteter, irritabilitet.
  • Fysiologisk: Søvnforstyrrelser, manglende appetit, nedsat immunforsvar.