Forskning i sorg

I denne video ser vi et interview med Katrine Komischke-Konnerup. Hun er Ph.d.-studerende og psykolog ved Enhed for Sorgforskning, hvor de arbejder med forskning omkring sorg og diagnosen ”forlænget sorglidelse”. Katrine fortæller lidt om sin baggrund, hvordan hun oplever sorg samt grunden til hun finder emnet interessant. Derudover får vi en række fordele og ulemper, der ifølge Katrine er ved diagnosen ”forlænget sorglidelse”, endvidere er der også visse krav, der skal opfyldes før man kan få stillet diagnosen.